Foto: Flash studio ved Sindre Kinnerød

Tanken

På Hamang i Sandvika ligger Tanken, et inkubator -og kulturnæringsnettverk bestående av musikkselskap og gründere innen film og foto.

Det som tidligere rommet Hamang papirfabrikks maskiner og utstyr, er nå musikkproduksjonsrom og arbeidsplasser. 

Tanken fasiliterer for lokalt forankrede kulturnæringer og AS med et internasjonalt næringspotensiale.

Målet er å skape de beste rammebetingelsene for utviklingen av en sterk og bærekraftig kulturnæring i Sandvika, med et vedtatt mål om å skape 300 nye arbeidsplasser knyttet til kulturnæringer.

Eksklusivt produksjonsareal utgjør 2 884 m2, og består av 37 musikkproduksjonsrom og arbeidsplasser for ulike aktiviteter og næringsvirksomheter.

---

Tanken er en avdeling under Bærum Kulturhus og Bærum kommune.

Foto: Ingrid Marie Slettemoen, Christian Zervos, Sindre Kinnerød/Flash studio, Tomas Lauvland Pettersen

Tanken Studios

Tanken Studios — 800 nye m² med  musikkproduksjonsrom.

16 nye musikkproduksjonsrom er bygget i de gamle lokalene til Hamang papirfabrikk. Rommene sto ferdige i 2023, men har offisiell åpning 6. juni 2024.

Formålet med Tanken Studios er å samle og etablere et nettverk av de fremste uavhengige aktørene i den norske musikkbransjen. 

Tanken Studios skal skape gode rammebetingelser, og være et nettverk for norske musikkselskap, virkemiddelapparatet, produsenter og artister.

Ambisjonen er å gjøre Sandvika til et levende sentrum for norsk musikkproduksjon, hvor vi bidrar til å gjøre norsk musikk til en profesjonell, bærekraftig og verdiskapende næring med internasjonal anerkjennelse. Det jobbes  for å ivareta interessene og rettighetene til aktørene i musikkbransjen, og øke lønnsomheten og verdiskapningen.

Styrings- og inntakskriteriene til Tanken Studios er nøye utarbeidet for å støtte vårt formål og mål. Kriteriene legges til grunn i arbeidet med å identifisere næringsaktører, samarbeidspartnere og nettverket som skal være representert på Tanken.

Les mer om Styrings- og inntakskriterier HER

---

Leietakere på Tanken Studios er lokale næringsvirksomheter med et internasjonalt potensiale, registrert som aksjeselskaper (AS). De er musikkselskap og produsenter som fasiliterer innspillinger, musikk-produksjoner, podcast, music camps, residens og andre aktiviteter.

Styringen av kommersielt innhold og nærings-virksomhet, utøves av næringsaktørene, og skal være et ledd i arbeidet med å oppfylle formålet til Tanken.

---

Tanken studios er finansiert av Bærum kommune, Andenæs eiendom, Kulturrom og  Spillemiddelordningen.

Kontakt Tanken Studios

Alle forespørsler om studiovirksomhet og arrangement (innspillinger, sessions, camper eller annet) må rettes til musikkselskapene direkte.

Bilde av to som jobber i musikkstudio på Tanken

Øvingsrom

Tanken har musikkrom du kan leie til enklere musikkproduksjon og øving. Rommene er lydisolerte, og kan utstyres med alt som trengs for å lage, øve og spille inn musikk. 

Øvingslokale ved Øveriet i Sandvika

Møteplassen — Rondo

Rett ved inngangspartiet til Tanken ligger Rondo — en møteplass for de næringsdrivende på og rundt Tanken.

Høsten 2024 åpner Rondo for servering, mindre arrangement og utleie av lokaler til møter, eventer og selskap. Se Rondo.no for mer informasjon.

Bilde av folk inne på lunsjrestaurant Rondo på Tanken

Aktuelt

For spørsmål om TANKEN ta kontakt med

Tanken

Eyvind Lyches vei 13B, 1338 Sandvika