Et virkelig kraftsenter for kultur og kunnskap

Åpning av Tanken Studios, juni 2024

Leder i Tanken magasinet, juni 2024 av kommunedirektør Geir Bjørnar Aga.

---

Det er ikke vanskelig å bli begeistret for det som skjer i den gamle papirfabrikken på Hamang. Vi kan nesten høre de nye poplåtene og stryke-arrangementene som skapes, helt bort her til Rådhuset. Og omtrent alle jeg kjenner gleder seg til å nyte en cappuccino eller et glass øl i solsteken på den nye terrassen foran kaféen på Tanken.

Det er ingen tvil: Sandvika føles rikere, kulere, gøyere. Enda en grunn til å komme til Sandvika, jobbe her, bo her, bli her.

Byvisjonen til Sandvika er: “Et pulserende Sandvika – kraftsenter for kultur og kunnskap.” Det er fine ord, men hva betyr det, at Sandvika skal være et kraftsenter for kultur og kunnskap?

Og hva er det offentliges rolle? 

For det første betyr det selvsagt selve kulturen. De ulike kunstuttrykkene, scenene, konsertene, visningsrommene, utstillingene. Ikke minst produksjonen: Musikken som blir laget, den visuelle kunsten som utformes, forestillinger som arbeides frem. Og det er her Tanken setter seg i førersetet. Med 16 nye musikkproduksjonsrom helt i toppklassen,
skapes allerede mange av de mest spilte poplåtene i landet, på Hamang. 

For det andre betyr det økonomi. Næringsaspektet er avgjørende for virkelig å skape liv et sted: arbeidsplasser.

Tanken har allerede vist at miljøet rekrutterer og skaper stadig nye arbeidsplasser, både innenfor musikk og kultur, men også i tjenestesegmentet rundt – som regnskap og økonomi, transport, kommunikasjon, servering, design, bygg. Blant annet. Målet er 300 nye arbeidsplasser knyttet til kulturnæringen i Sandvika, og vi er på god vei. 

Til sist betyr det kunnskapsoverføring.
På Tanken og ellers i Sandvika foregår dette daglig,
når yngre og eldre produsenter, komponister, musikkselskaper og artister lærer av hverandre og pusher hverandre til å bli bedre, skarpere, større. 

Tanken-prosjektet er unikt, fordi det skapes i et større samspill mellom det private og det offentlige. Tanken er et eksempel på hvordan vi kan tenke nytt for å løse fremtidige  samfunnsoppgaver. Et eksempel på at for å lykkes, må man prøve. Jeg er glad for at vi i Bærum kommune grep muligheten til å være med å utvikle infrastruktur for et  kulturnærings-prosjekt, som har vokst opp organisk nedenfra over tid. Da er røttene lange og sterke, og grunnmuren er solid. 

Et kraftsenter for innovasjon

Ikke minst skaper vi med Tanken, og kulturnæringen i Sandvika for øvrig, et kraftsenter for innovasjon. Det er flott å se hvordan Tanken har utviklet seg til et nasjonalt og internasjonalt anerkjent studiokompleks, med et nettverk av kreative entreprenører på tvers av ulike fagfelt.

Det er viktig for et samfunn å investere i kultur og kunnskap. Ikke bare gir det en kilde til stolthet og identitet for lokalsamfunnet, men også som en  katalysator for økonomisk vekst og innovasjon, utvikling og kunnskapsdannelse.

Tanken er et levende bevis på hvordan kulturnæring
kan være drivkraft for endring, og løse komplekse utfordringer i fremtidens samfunn.

Magasinet du holder i hånden viser den bredden av fagkompetanse som blir satt i sving for å skape et kraftsenter for kultur. Og alle de ulike type menneskene som gir av seg selv og sin kompetanse for å skape noe større. Ikke minst: ildsjelene og de som har trodd at dette var mulig. Alt og alle henger sammen, ingen hadde fått til dette alene.

Derfor er det med glede og ikke rent lite stolthet jeg vil gratulere Sandvika og hele Bærum med et kjempeløft på Tanken – en satsing som er med å gjøre oss til et virkelig kraftsenter for kultur og kunnskap.

---

Her kan du lese mer om Tanken 

---

Foto: Flash studio ved Sindre Kinnerød