Styrings- og inntakskriterier

Styrings- og inntakskriteriene er forankret i Tankens  formål og målarbeid. Kriteriene legges til grunn i arbeidet med å identifisere næringsaktører, samarbeidspartnere og nettverk som skal være representert på Tanken.


Følgende blir vektlagt ved inntak:

 • Lokal forankring (tilknytting til Bærum)
 • Kunstnerisk kvalitet
 • Kompetanse, erfaring og kunnskap
 • Stort næringspotensial
 • Fyrtårn
 • Ildsjeler
 • Sosial og kulturell verdiskaping
 • Sosiale partnerskap
 • Relasjon til eksisterende nettverk
 • Aktører og virksomheter som skaper merverdi for andre
 • Komplementerende funksjoner
 • Gjennomføringsevne og handlekraft
 • Realisering av Tankens måloppnåelse


De ulike punktene er ikke innbyrdes vektet, men er samlet med  i en helhetlig vurdering.


All programmering av arealer eller samarbeidsavtaler skjer ved en administrativ behandling der tildelingskriteriene legges til grunn.

---

Spørsmål om styrings- og inntakskriterier:

Kontakt