Drøyt 8 millioner til 18 nye musikkstudioer

Med årets tildeling fra Kulturrom og Bærum kommune har Tanken i Sandvika fått drøyt 8 millioner til bygging av 18 nye musikkstudioer.

 

Artikkel i Budstikka av Nina Abrahamsen, 14. des 2021.

---

– Det er gøy at de offentlige ser at musikkbransjen er en betydelig næring, sier daglig leder Claus Fibiger på Tanken i Sandvika. 

Mandag ble det kjent at aktivitetshuset Tanken fikk et tilskudd på 2.950.000 kroner fra organisasjonen Kulturrom. Sammen med de nesten 1,5 millionene de fikk fra årets forrige tildeling og 4 millioner fra Bærum kommune, monner det godt til investeringen i de 18 nye studioene med en prislapp på 25 millioner kroner. Andenæs Eiendom finansierer dessuten 20 prosent og byggingen starter rett over nyttår. 

– Vi skal lage landets beste studiokompleks i samspill med norsk musikknæring. Ikke minst må jeg fremheve det langsiktige arbeidet som musikkselskapet Toothfairy har gjort.

 

Artister får gull

Som eksempel peker Claus Fibiger på at Toothfairy-artistene Benjamin Giørtz, Chris Holsten og Stig Brenner sammen med «Coucheron» fra Nesøya, har hentet de gjeveste prisene under årets P3 Gull - og Jonathan Floyd ble Årets nykommer for en låt med Arif Salum fra Haslum.

 – Dette er sensasjonelt og sier noe om nivået her og det gode arbeidet som gjøres. Miljøet skal forsterkes og bygges videre. Vi har i dag artister som reiser til utlandet og jobber med de største i bransjen. Med de fasilitetene vi får nå, kan det bli omvendt – at de kommer hit.

Tanken har i dag 85 årsverk og estimerer for en brutto omsetning på 50 millioner kroner. De nye studioene vil gi 50 nye arbeidsplasser her. Det langsiktige målet er å ha 300 årsverk på plass innen fem år og en mangedobling av omsetningen, ifølge Fibiger.

 

Hjelp i pandemien

Kulturrom fikk inn 242 søknader til årets siste utdeling, der 21 millioner kroner ble fordelt på 118 søkere. Øveriet Sandvika AS, Heggedal nærmiljøsentral, Røyken jazzforum, Asker jazzklubb og Cirka Cirkus fikk også tilskudd i runde to. 

Antall søknader viser et tydelig behov og vilje til oppgradering, utrusting og bygging av kulturrom, mener Karen Sofie Sørensen, daglig leder i Kulturrom: 

Med årets tildeling fra Kulturrom og Bærum kommune har Tanken i Sandvika fått drøyt 8 millioner til bygging av 18 nye musikkstudioer. 

 

Les hele artikkelen i Budstikka

---

Foto: Karl Braanaas, Budstikka.