6,5 millioner kr. til Tanken gir 18 nye musikkproduksjonsrom

Kulturnæringsnettverket TANKEN i Sandvika, fikk i forrige uke innvilget støtte på i alt 6,75 mill kr fra Kulturrom og Bærum kommune til 18 nye musikk-produksjonsrom.

Med dette falt den siste finansieringen på plass, og totalt 800m2 i de tidligere lokalene til Hamang papirfabrikk kan bygges om til musikkproduksjonsrom.

— Dette er helt fantastisk uttaler Claus Fibiger avdelingsleder på Tanken. De nye musikkproduksjons-rommene vil bli et strålende tilbud til musikkbransjen i hele Norge. Og gi kulturklyngen her i Sandvika enda et stort løft. I dag er det 85 arbeidsplasser tilknyttet Tanken, målet er 300, og vi er på god vei dit. Går alt etter planen vil de 18 nye rommene være innflyttingsklare høst 2022. Og dette har gått fort. Forprosjektet ble igangsatt i august 2018, og med finansiering og ferdigstillelse fire åre senere.

Med de siste bevilgningene har Tanken mottatt 4,25 mill fra Kulturrom og 10 mill kr fra Bærum kommune. Totalt investeringsbudsjett er på 21 mill.

— Vårt formål er å etablere et nettverk av norsk musikkbransjes fremste, uavhengige aktører, og samordne ressurser og interesser i en rekke fellesprosjekter. Ambisjonen vår er at norsk musikk og musikkproduksjon skal bli en seriøs, bærekraftig og verdiskapende næring i Norge som skal bidra til at norsk musikk blir en internasjonal anerkjent merkevare, forklarer Fibiger. Utvikling av et nytt 800m2 studiokompleks er en anerkjennelse av musikk- og kreativ næring som drivkraft i Bærum.

Norges første kulturklynge?

Videre kan utvikling av næringsnettverket på Tanken være et springbrett til etableringen av Norges første kulturnæringsklynge innenfor arenaprogrammet til Innovasjon Norge. I lys av Innovasjon Norges tildelingskriterier og beskrivelser av et klyngeprosjekt og deltagelse i arenaprogrammet, oppfyller Tanken, Mediefabrikken/Viken film, Nagelhus Schia Production sammen med Bærum Kulturhus, Dans Sørøst-Norge og Henie Onstad Kunstsenter alle kriterieriene for å få arenastatus som Norges første kulturklynge. Viken fylkeskommune har valgt å legge sitt kompetansesenter for film nettopp til dette miljøet, og Mediefabrikken/Viken film flyttet inn på Tanken våren 2021. Det er viktig å understreke at det er næringsaktørene i nettverket rundt vår kompetanse miljøer som representerer en næringsklynge, forteller Claus Fibiger.

Hva er musikkproduksjonsrom?

Utviklingstrekkene i musikkbransjen har gått fra tydelige skiller mellom øvingsrom, studioer og ulike typer innspillings- og lytterom. Øvingsrommet er et lyddempet rom for å skjerme forsterket lyd, mens studioet er et akustisk tilrettelagt rom, med en «sweetspot» for en lytter, og gjerne koblet opp med et innspillingsrom, eller vokalbås, som har øvingsromkvaliteter. I dag er det stor etterspørsel etter musikkproduksjonsrom som er en hybrid av disse. Øving og innspilling flyter over i hverandre, musikk-tracks mye mer, og øvingene skjer gjennom lydkort og headset.

Moderne musikkproduksjonsrom bør sees mer som flerbruksrom der teknikk for lyd og/eller bilde vektlegges. Rommet bør være lyddempet nok til ikke å smitte lyd til naborom, og gi en mulighet for mikrofoninnspilling inne i rommet. Det skal også kunne ha akustikk som gir en naturlig lydfølelse for miksere og produsenter. Artistene er avhengige av det samme tekniske utstyret under en øving som ved en innspilling, og derfor betrakter vi musikkproduksjonsrommene som de nye øvingsrommene.

For å lykkes i dette arbeidet er det helt avgjørende å utvikle gode fasiliteter for musikkproduksjon, samt skape gode forutsetninger og rammebetingelser for artister, produsenter og band. De siste årene har vi sett en stadig større etterspørsel fra artister og musikkbransjen for det vi kaller for musikkproduksjonsarealer. Kapasiteten ved Tanken er per dags dato fullbooket. Derfor skal Tanken utvikle de 18 nye musikkproduksjonsrommene, i tillegg til de 21 rommene vi allerede har. Med denne støtten fra Musikkrom og Bærum kommune når vi målet vårt, avslutter Claus Fibiger.

Studiokomplekset – i tall

Investeringsbudsjettet for studiokomplekset er på totalt 21 millioner, og er et spleiselag mellom Andenæs eiendom, Bærum kommune og støtte fra nasjonale og regionale støtteordninger.

 

Totalt investeringsbudsjett:  Kr 21 250 000

  • Tilskudd Kulturrom -20 og -21:  Kr 4 250 000
  • Tilleggsbevilgning Bærum kommune, vedtatt juni 21: Kr   4 000 000
  • Egenkapital Tanken (omdisponering Kulturhuset): Kr   2 000 000
  • By- og stedsutvikling (omdisp. Plan, Miljø, Kultur – Bærum kom.): Kr  2 000 000
  • Tilskudd Kulturanleggsplanen (Bærum kommune): Kr 2 000 000
  • Andenæs Eiendom (gårdeiers egenandel):  Kr 4 000 000
  • Lån fra Andenæs Eiendom:*  Kr 1 500 000
  • Andre eksterne bevilgninger: Kr 1 500 000

*)   Avskrives gjennom tilleggshusleie.

 

Prosjekt musikkproduksjonsrom forvaltes av:

·        Prosjektansvarlig: Tonny Johansen, Gårdeier Andenæs Eiendom

·        Prosjektleder: Nils Andreas H. Lønningdal, Energima analyse AS

·        Byggherrerepresentant/ avdelingsleder Tanken: Claus Fibiger

 

Spørsmål om kan rettes til:

·        Claus Fibiger, e-post: claus.fibiger@baerum.kommune.no // tlf. 414 38 874