Strengere smitteverntiltak i Bærum Kulturhus

Nye nasjonale retningslinjer = redusert publikumskapasitet i desember.

De nye nasjonale tiltakene for å begrense smitten medfører endringer Bærum Kulturhus arrangementer i desember.

Dette betyr at vi ikke kan ha mer enn 50 publikummere i salen under forestillinger. Salen vil være delt inn i kohorter med forsvarlig avstand mellom publikummere.

De fleste forestillingene og konsertene i desember blir avviklet, men med nye begrensninger på antall publikummere betyr det at vi ikke får plass til alle som hadde kjøpt billett.

Har du kjøpt billett til et arrangement i desember så får du pengene tilbake. Du vil kunne kjøpe ny billett til samme forestilling dersom det er plass i salen.

Vår samleside for Koronavirus og smitteverntiltak blir oppdatert fortløpende med informasjon om nye tiltak, refusjoner og avlyste forestillinger.