Foto: Erika Hebbert

Korona og smitteverntiltak

Vi følger råd og pålegg fra norske helsemyndigheter, slik at publikum skal være trygge når de besøker Kulturhusets scener.

På denne siden holder vi dere løpende oppdatert om status for arrangement og gjeldende smitteverntiltak.

Status arrangement, smitteverntiltak og refusjon

Vi kan ta inn 200 i saler med tilviste plasser. Bruk munnbind når du er hos oss.

Vi sørger for nødvendig avstand mellom kohorter.