Foto: Erika Hebbert

Miljøfyrtårn

Bærum Kulturhus ble Miljøfyrtårn-sertifisert i 2021, og er ett av i alt 10 578 virksomheter* i Norge som har denne sertifiseringen.

Bærum Kulturhus arbeider målrettet for å miske vårt miljøavtrykk, og ble i 2021 Miljøtårnsertifisert.

Vi har gjort og gjør bl.a

  • Byttet ut all engangsplast
  • Benytter svanemerket papir til våre trykksaker
  • Byttet det aller meste av vår belysning til LED
  • Ved alle anskaffelser er miljø et viktig kriterie for valg
  • Alle konserter blir overvåket mht. støybelastning og støygrenser
  • Minimert bruken av scenerøyk

Bærum Kulturhus jobber med bærekraft og vi retter oss etter FN's bærekraftsmål fordi det gir mening, internt samhold, og kulturhuset flere samfunnsnyttige ben å stå på. Videre gir det bedre økonomi, som vi kan bruke på kunst- og kulturopplevelser til glede for publikum. 

Bærum Kulturhus har rundt 120 000 besøkende pr. år, og som et kommunalt tjenestested, ønsker vi å gå foran med gode eksempler.

Om Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Den ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning.

De jobber for å bidra til grønn omstiling av norske arbeidsplasser, og tilbyr et konkret sertifiseringsverktøy og et effektivt miljøledelsessystem. Dette skal hjelpe virksomheter med å redusere miljøbelastningen, stimulere til grønn omstilling og øke konkurransekraften.

Her kan du lese mer om Miljøfyrtårn.

---

*) Tall pr 1. mars 2024

Klimaregnskap

Hvert år utarbeidses et oppdater klimaregnskap. Dette er verktøy for å identifisere hvilke aktiviteter hos oss som medfører størst utslipp av klimagasser, og til å vurdere tiltak for å redusere klimagassutslippene.

Klimaregnskap utarbeides med bakgrunn i Bærum Kulturhus' innrapporterte tall.

Et klimaregnskap viser

  • Hvilke aktiviteter som forårsaker klimagassutslipp
  • Hvor stor mengde klimagassutslipp aktivitetene forårsaker

Her kan du lese mer om Klimaregnskap.

Her kan du laste ned Bærum Kulturhus' klimaregnskap

 

Årene 2021 og 2022 var driften av Bærum Kulturhus sterkt preget av Koronapandemien med alle dens begrensninger på offentlige kulturarrangementer.

Klimaregnskapet for 2023 er derfor Bærum Kulturhus' første normalår med et slikt regnskap. 

Innspill og tilbakemeldinger

Vi vil gjerne ha dine tilbakemelding på klimaarbeidet vårt.

Dersom du har innspill kan du sende epost / kulturhuset@baerum.kommune.no til oss.