Foto: Erika Hebbert

Leie og billettsalg

Her finner du informasjon om leie av Bærum Kulturhus sine scener og billettsalg for alle kulturaktører.

Leietakere er de som leier en av våre fem scener for sine arrangement, inkludert billettsalg.

Andre scener er de som benytter seg av vårt billettsystem for salg til egne arrangement på egne scener.

Informasjon for leietakere

Gjelder leie av våre fem scener, Store Sal, Underhuset, Foajéscenen, Sandvika Teater og Lille Scene.

Det er ulike priser for lokale leietakere (tilhørende i Bærum kommune) og eksterne (utenfor Bærum kommune).

Informasjon for Andre scener

Gjelder arrangement utenfor Kulturhuset egne scener.

  

For spørsmål kontakt: