Foto: Kjetil Moslåtten

Dansenett Norge og turnéarbeid

Vi er en del av Norges nasjonale turnénettverk for dans, Dansenett Norge.

Målet er å øke tilbudet for dans og scenekunst av høy kvalitet gjennom å få flere scener til å sette opp forestillinger, som gir flere publikummere mulighet til å oppleve dans.

Dans Sørøst-Norge koordinerer turnévirksomhet i fylkene Agder, Vestfold og Telemark, Akershus, Buskerud og Østfold. 

Nyttig informasjon om turnéarbeid

Dansenett Norge får støtte av Kulturdepartementet som for å bidra til et mer mangfoldig kunst- og kulturliv.

Les mer om Dansenett Norge her.