Foto: Tale Hendnes

Nye stemmer og talentarbeid

NSP 2

NSP 2 ble lansert høsten 2019 som et nasjonalt talentprogram for samtidsdans. Programmet er et samarbeid mellom Nagelhus Schia Productions og Bærum Kulturhus. Målet er å fange opp de beste unge danserne og hjelpe dem til å utvikle sitt kunstneriske talent og bygge grunnlaget for en profesjonell karriere.

Danserne går gjennom et kunstnerisk veilednings- og kompetanseutviklingsprogram, inkludert et mentorprogram med teknisk, koreografisk og scenisk talentutvikling på høyt nivå. Programmet strekker seg over et år med inntil seks måneders aktivitet. Det holdes årlig audition for opptak.  

NSP 2 er støttet av Talent Norge, Sparebankstiftelsen DNB, Viken Fylkeskommune og Bærum Kommune. 

Les mer på NSP’s nettsider.  

Kreativ Lab

Kreativ Lab er et to-årig program for unge koreografer, med veiledning og nettverksbygging. Kreativ Lab organiseres av CODA i samarbeid med Bærum Kulturhus, med støtte fra Davvi, DansiT, Bergen Dansesenter, Dans i Østfold og RAS – Regionalt kompetansesenter for dans i Rogaland.

Bærum Kulturhus er vertskap og huser gjennomføringen av en årlig koreografi - og veiledningsworkshop.

Les mer her.