Foto: Antero Hein

Samarbeid og nettverk

Som en av landets ledende scene for dans og scenekunst har vi siden 2003 bygget opp et stort nettverk av partnere, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, som også jobber for å styrke dans som scenekunst.

Våre samarbeidspartnere