Foto: Lars Opstad

Om Dans Sørøst-Norge

Dans Sørøst-Norge skal være et ledende kraftsenter for utvikling, produksjon og formidling av dans og fysisk scenekunst.

Dette skal vi få til ved å:

Drive kunstnerisk utviklingsarbeid, produksjon og formidling av profesjonell dans

Utvikle bærekraftige nettverk og samarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt

Øke forståelsen for, og kjennskapen til dans

Utvikle turnénettverk for dans i Norge

Gjennomføre talentutviklingsprosjekter for unge profesjonelle dansekunstnere.