Foto: Erika Hebbert

dans UTE

Høsten 2020, som et svar på korona-tiltakene, startet Bærum Kulturhus å vise dans ute i Bærum kommune.

Målet var å øke synligheten av dans i det offentlige rom, og gi folk kunst også når landet var stengt ned.

Dette ble et populært tiltak og vi fortsetter arbeidet med å vise dans hvor som helst, når som helst, til glede for alle.

Prosjektet ble avsluttet høsten 2022.

dans UTE-forestillinger