Sūrpaṇakhāi

Foto: Kavitha Laxmi - Al Art

Sūrpaṇakhāi

The phenomenal woman. Bharathanatyam dans og teater.

Sted

Store Sal unummerert

Arrangør

Arts & Dance Institute

Ramayana - Ramas vandring, er et indisk epos, et langt heltedikt, som regnes som en av hinduismens viktigste og mest populære hellige tekster. I henhold til tradisjonen er de skrevet av vismannen Valmiki i ca. 800 f.Kr., men er i sin klassiske form antagelig sammenstilt i ca. år 100.

Ramayana-eposet har spredd seg, og er i dag en kjent fortelling i hele Sørøst-Asia. Teaterstykket Surpanakai/Ravana retter søkelyset mot det å stille spørsmål og være analytisk rundt etablerte historier og fortellinger. Hva vil det si å være ond? Hva vil det si å være god? Hvorfor fremstilles ofte helter som utelukkende gode og skurker som onde? Denne forestillingen med Arts & Dance Institue gir et nytt syn på Ramayana-sagaen.

Pris: 0 - 125
Varighet: 2 t, u/pause
  • Lørdag 20. januar 2024 Kl. 18.15
    Forestillingen er spilt