Bærum Kulturhus inn på statsbudsjettet

Dans Sørøst-Norge inne med solid økning på Statsbudsjettet.

Da kultur- og likestillingsminister Abid Raja la fram regjeringens forslag til Statsbudsjett i Bærum Kulturhus 7. oktober, kom han med bud om satsning på dansefeltet. Regjeringen ønsker å legge til rette for større forutsigbarhet for feltet og foreslår å styrke dansefeltet med 11 mill kroner. 7,3 mill. kroner av økningen fordeles på de regionale kompetansesentrene for dans.

Dans Sørøst-Norge ved Bærum Kulturhus fremheves i regjeringens budsjettforslag der det fremsettes at: «Tilskuddet til Dans Sørøst-Norge ved Bærum kulturhus skal muliggjøre at Dans Sørøst-Norge får styrket sitt samarbeid internasjonalt, så vel som regionalt og
nasjonalt».

Dans Sørøst-Norge, det regionale kompetansesenteret for dans ved Bærum Kulturhus, ligger inne med en tildeling på 2 340 000, en økning på 1,8 millioner sammenlignet med tildelingen fra Norsk kulturfond i 2019. Dette er en milepæl for Bærum Kulturhus: dette er første gang organisasjonen er inne på statsbudsjettet.

– Dette er en gledens dag. Vi har jobbet for dette i flere år, uttaler kulturhussjef Morten Walderhaug.