1.5 millioner til dans og nysirkus

Bærum Kulturhus - Dans Sørøst-Norge mottar 1,5 mill kroner fra Sparebankstiftelsen. Midlene gis over tre år, og skal brukes til å skape nye profesjonelle dans- og nysirkus-forestillinger for barn og ungdom.

På Sentralen i Oslo holdes det onsdag 19. april en seremoni for tildelinger fra Sparebankstiftelsen. Bærum Kulturhus – Dans Sørøst-Norge skal delta representert ved produsent for dans Grethe Brækkan. Tiltaket som Sparebankstiftelsen støtter tar sikte på å utvikle profesjonelle dans- og nysirkus-produksjoner for barn og unge.  

– I tillegg ønsker vi å styrke forholdet mellom målgruppen, kunstnere og arrangører, forteller Grethe Brækkan før hun fortsetter. – Vi ser at det er få kulturhusinstitusjoner som programmerer dans- og nysirkus-forestillinger for barn og ungdom. Samtidig har blant annet Viken-regionen landets største andel ung befolkning, så her det det rett og slett stort potensiale og mange muligheter. 

Styrker dansekunsten utenfor hovedstaden 

Dans Sørøst-Norge drifter i dag et residensnettverk for dans som samarbeider med flere hus og scener regionen; heriblant Sprang Landsdelsscene for Dans i Ål kommune, , Studio NSP/Nagelhus Schia Productions i Sandvika, og nå formaliseres et samarbeid med Nøtterøy Kulturhus. I tillegg er dialogen i gang med flere aktører. 

– Nettverket tilbyr det frie dansefeltet ressurer og legger til rette for produksjon av nye forestillinger, forklarer Brækkan.  

Et av residensnettverkets mål er å styrke distriktene som produksjonsarena, og gjøre det mulig å både skape og møte danse- og scenekunst på flere steder enn i hovedstaden.  

– Det å desentralisere kunstproduksjon åpner for mulighet til å arbeide i flere kontekster og omgivelser — og for flere menneskemøter. Dette har stor verdi både for publikum, kunstnere og arrangører, sier Brækkan. 

Produksjonene som velges ut, vil ha residensopphold hos minimum tre scenehus i nettverket for å ferdigstille forestillingen.

Infrastruktur for nysirkus 

En del av tiltaket er at produksjonene skal invitere inn lokale barne- og ungdomsgrupper for å medvirke i den kunstneriske prosessen. Dette kan være i form av workshops, intervjuer, åpne prøver, testvisning og samtale.  

– Denne utvekslingen mellom kunstnerne og lokale målgrupper vil ha stor verdi i seg selv, samtidig som det vil styrke kunstproduksjonen, forteller Brækkan. 

I tillegg til dans skal tiltaket utvikle nysirkusforestillinger. I følge Brækkan  finnes det i dag svært lite infrastruktur for produksjon og visning av nysirkus, og det er i hovedsak Bærum Kulturhus og Nøtterøy Kulturhus på landsbasis som har spesialisert seg på denne kunstformen.  

– Dette er en sjanger med stort potensiale, og vi er sikre på at nysirkusuttrykket vil appellere til den unge målgruppen. Vi er svært glade og stolte over tildelingen fra Sparebankstiftelsen, sier Brækkan.  

Dans Sørøst-Norge har allerede utlyst prosjektet VELT! Det søker etter kunstnere som ønsker å lage dans- eller nysirkusforestillinger rettet mot barn og unge. Produksjonene som velges, vil ha residens hos tre ulike scener for å ferdigstille forestillingen, og urpremiere hos en av dem. 

– Påfølgende sesong er planen at forestillingen skal turnere i nettverket. fristen er allerede 7. mai 2023, og vi ser frem til å lese om  mange spennende prosjekter, avslutter Brækkan. 

Mer informasjon 

Grethe Brækkan, produsent dans: Grethe.brekkan@baerum.kommune.no / tlf 90 14 40 53