Endring i serviceavgift ved kjøp av billetter

Fra 1. januar 2016 er serviceavgiften ved kjøp av billetter endret fra fast avgift kr. 15,- til en variabel avgift.

Serviceavgiften dekker kostander ved bruk av billettsystem og transaksjonsgebyrer til bank, og betales i tillegg til oppgitt billettpris.

Utleiepriser, budsjett med tilhørende serviceavguft ble fastsatt av bærum kommunestyre i desember 2015.

Serviceavgift for publikum (pr. billett - pålydende beløp):

Billettpris: kr. 1 – 99                kr. 15,-

Billettpris: kr. 100 – 249          kr. 20,-

Billettpris: kr. 250 – 449          kr. 25,-

Billettpris: kr. 450 – 699          kr. 30,-

Billettpris f.o.m. kr. 700           kr. 35+ kr 5,- pr kr 250,- 

 

Spørsmål til avgiften kan rettes til billettkontoret i Bærum Kulturhus, tel 815 11 777.