Rekordår for Bærum Kulturhus

Billettsalget økte med 19% til 85 940 billetter.

2019 ble et  rekordår for Bærum Kulturhus. Aldri er det solgt så mange billetter som i 2019, i alt 85 940 billetter til 542 forestillinger. - En økning på 18,6% fra 2018, og en økning på 11,6% fra forrige 2017-rekorden. Billettomsetningen ble 16 343 774 kr, en økning på 12,5%

Tar man bort billetter solgt for andre scener i Bærum, ble 77 884 billetter solgt til 446 billetterte forestillinger på Bærum Kulturhus’ fem scener. Også dette en solid rekord.

- Vi er både ydmyke og stolte over at programmet vi tilbyr oppleves som relevant og aktuelt for stadig flere, kommenterer kulturhussjef Morten Walderhaug. Dette er ingen selvfølge, og slettes ikke siden vi i Bærum Kulturhus holder fast ved en programmeringslinje hvor kunstnerisk kvalitet og nyskaping er en ufravikelig bærebjelke. Slik er vi blitt et av landets ledende og mest aktive kulturhus. Vår rolle som opplevelsesarena er gjennom de senere årene utvidet til også å være et sted hvor nye forestillinger og konserter skapes og blir til. Vi er et hus som nevnes i nasjonale og internasjonale sammenhenger. Men, det er vel så viktig for oss at de lokale, nasjonale og internasjonale artistene lever godt på samme scener, og at publikum skal føle deg hjemme her hos oss.

Vi ser ingen spesiell forklaring på det gode salget, men heller at våre leietakere og vi har truffet med valg av konserter og forestillinger, fortsetter kulturhussjefen. I tillegg vi skal heller ikke se bort fra at våre gode plassering i forhold til offentlig kommunikasjon samt tilgjengelig og rimelig parkering i Sandvika er medvirkende årsaker til publikumsøkningen.

Programmet for våren 2020 er lansert og distribuert til postkasser i Asker, Bærum og Oslo vest, og vår «fart ut fra hoppkantene» ved årsskiftet tyder på at billettsalget i år også tegner godt, avslutter Walderhaug.

---

Nøkkeltall 2019 Bærum Kulturhus’ scener

  • Forestillingsdager: 446
  • Ikke-kulturelle-arrangementer: 131
  • Sum åpne arr. dager: 577
  • Prøvedager: 362

Totalt antall arrangementsdager: 939

 

  • Deltakere på scenene: 31 135  
  • Publikum til billetterte arrangementer: 77 884 // +11 335, + 14,5%

Totalt antall besøk: 131.712 // + 9 751, + 7,4%

 

Billettomsetning: 14 431 979 kr // + 1 887 258, + 12,5%

---

Spørsmål om Bærum Kulturhus kan rettes til:

Kulturhussjef Morten Walderhaug, tlf 813 09 204
Kommunikasjonsansvarlig Karin Sigrid Bugge, tlf 932 09 449