#RedAlert

Bærum Kulturhus med støttemarkering for kulturlivets selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Onsdag 30. september gikk Bærum Kulturhus i rødt. I en samlet markering med andre norske kulturhus ble søkelyset satt på den vanskelige situasjonen et korona-rammet kulturliv nå står i.

Det er mange kulturaktører som ville gått en svært usikker tid i møte om kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere ikke ble videreført slik regjeringen la opp til.

En midlertidig lettelse for kulturlivet er det at ordningen, som opprinnelig skulle avsluttes 1. november, nå forlenges ut året. Som så mange andre kulturinstitusjoner er Bærum Kulturhus avhengig av både fast ansatte og frilansere i stallen for at alle arrangementene i et ambisiøst program skal kunne bli gjennomført.

Ved å farge huset rødt markerte vi at det brenner et rødt farelys for bransjen. Sammen med andre norske kulturhus, ber vi om treffsikre og kompenserende økonomiske tiltak i hele den kulturelle verdikjeden der mange nå står uten oppdrag og inntekt. Et samlet kulturfelt uttrykker bekymring for de langsiktige effektene dersom kompetansen frilansere tilfører kunst- og kulturlivet svekkes.

#redalertnorge #WeMakeEvents