Dans Sørøst-Norge søker nye prosjekter

Bærum Kulturhus – Dans Sørøst-Norge ser etter nye produksjoner for residens og co-produksjon for sesongene høst 2025 — vår 2026

 

Det søkes etter produksjoner som definerer seg innenfor: dans og nysirkus samt scenekunstuttrykk med en koreografisk og fysisk/bevegelsesbasert tilnærming.  Bærum Kulturhus Dans Sørøst-Norge ser også etter prosjekter som kombinerer denne typen uttrykk med live musikkuttrykk/lydbilde. 

Det ønskes produksjoner til to ulike residensordninger: 

1. Open Call for residens og co-produksjon - alle målgrupper og formater.

2. VELT! Co-produksjon av forestillinger innen dans og nysirkus for barn og unge – et treårig prosjekt støttet av Sparebankstiftelsen.

---

Frist for å sende inn skjema for begge ordningene er 4. april 2024. 

Søknadsskjema og mer info om ordningene finner du her

---

Spørsmål?

Kontakt Dans Sørøst-Norge på e-post: danssorost@baerum.kommune.no

Eller produsent Grethe Brækkan tlf 901 44 053 som håndterer spørsmål om ordningene.