Ny jazzfestival – ny byvisjon

Debattinnlegg av kulturhussjef Kai Gustavsen i Budstikka om hvordan man kan skape et Pulserende Sandvika — et kraftsenter fro kunnskap og kultur.

Bærum Jazzfestival skal drive kunstnerisk utvikling og medvirke til stolthet, kvalitet og bolyst. Dette gjør vi med den nye byvisjon «Pulserende Sandvika – et kraftsenter for kunnskap og kultur» i ryggen.

I disse dager lanseres festivalprogrammet for den andre utgaven av Bærum Jazzfestival.

Den aller første Bærum Jazzfestival var en suksess: fantastiske konserter, bra billettsalg, varierte spillesteder og et begeistret publikum.

Det sier seg selv: Vi må gjenta suksessen i 2023.

Fra onsdag 1. til søndag 5. november kan du oppleve et vell av internasjonalt kjente acts, lokale helter og fremadstormende, unge norske jazzutøvere.

Det blir litt av en åpning på Bærum Jazzfestival 2023 – Marius Neset og London Sinfonietta fremfører BBC Proms-suksessen «Geyser».

Festivaler som Bærum Jazzfestival, har vist seg å være viktige drivere for kunst og kultur i samfunnet.

Ved å tiltrekke seg nasjonale og internasjonale artister skaper festivalen et bredt spekter av kunstneriske opplevelser som beriker både lokalbefolkningen og besøkende.

Dette har en positiv innvirkning på bolyst og stedsutvikling, da det bidrar til å skape et levende og attraktivt miljø.

Samarbeidet mellom Bærum Jazzfestival, Henie Onstad Kunstsenter, Nagelhus Schia Productions, Dans Sørøst-Norge og Bærum Kulturhus er avgjørende for å realisere festivalens potensial.

Arrangørmiljøer i Sandvika, Stabekk og Fornebu er sterke bidragsytere.

Ved å skape et mangfoldig og innovativt kulturtilbud bidrar samarbeidet mellom disse institusjonene til å skape et attraktivt og levende miljø i Bærum.

Dette tiltrekker kunstnere, kreative mennesker og unge talenter som ønsker å bo og arbeide i kommunen.

Marius Neset spiller saksofon under Bærum Jazzfestival 2022

Et sterkt kulturliv bidrar til å skape en felles identitet og stolthet blant innbyggerne og kan bidra til økt trivsel og engasjement.

I tillegg til å ha en lokal betydning har festivaler som Bærum Jazzfestival, også potensial til å tiltrekke seg oppmerksomhet utenfor kommunens grenser.

Dette kan bidra til økt turisme, økt synlighet for lokale bedrifter og posisjonere Bærum som en attraktiv kulturdestinasjon.

Dette kan igjen ha positive ringvirkninger for næringslivet og stedsutviklingen i kommunen.

Bærum Jazzfestival kan også være en viktig plattform for unge, fremadstormende norske jazzutøvere.

Ved å gi dem muligheten til å opptre sammen med etablerte internasjonale artister kan festivalen være med på å fremme og støtte den neste generasjonen av jazztalenter i Norge.

Derfor samarbeider vi med både Kulturskolen og elevene på musikklinja på Rud videregående.

I sum kan Bærum Jazzfestival være en nøkkelaktør i å forme Bærum som en blomstrende kulturkommune.

Gjennom kunstneriske opplevelser, samarbeid på tvers av kultursektoren, økt synlighet og støtte til unge talenter kan festivalen styrke kulturlivet.

--

Kai Gustavsen, 22. juni 2023