Ro og ekstase i Bærum Kulturhus

«In C» driver forbi på forrykende og frydefullt vis. Sammen med Lemur med venner har Nagelhus Schia Productions laget en frisk og innbydende forestilling.

 

Anmeldelse: Melanie Fieldseth, Norsk Shakespeartidsskrift, mars 2023

 

Det er noe fornøyelig paradoksalt med forestillingen In C. Den tar utgangspunkt i et sett av korte fraser og regler som skaper et overraskende ledig og lett uttrykk. Utøvelsen fremstår konsentrert og detaljorientert, men også oppløftende og inviterende. Mens den pulserende C-tonen er en drivkraft som skaper fart og energi, gir de skiftende relasjonene mellom klanger, bevegelser, kropper og farger samtidigen uventet ro.

Denne produksjonen av In C er fremført av dansekompaniet Nagelhus Schia Productions og musikkensemblet Lemur, utvidet for anledningen med en rekke musikerkolleger, på grunnlag av et koreogrask verk som ble skapt i 2021 av det tyske dansekompaniet Sasha Waltz & Guests. Koreografen Sasha Waltz ville lage et koreogrask system som fungerte etter de samme prinsippene om strukturert improvisasjon som musikkomposisjonen In C fra 1964, av den amerikanske komponisten og musikeren Terry Riley.

---

Rileys komposisjon har en forbløende levedyktighet og appellerer til musikere fra nær sagt hele verdenen. Et raskt søk på nettet forteller om fremføringer av musikere og med instrumenter fra vidt forskjellige musikalske kulturer, og av både amatører og profesjonelle utøvere. Lemur med venner har lang erfaring med og dyp kunnskap om improvisasjon og kollektive skapende prosesser, en kunstnerisk prol som må kunne sies å passe hånd i hanske med grunntanken til både Riley og Waltz.

Denne kunnskapen bruker ensemblet med stort hell i møte med Rileys komposisjon. Det er fascinerende hvordan forestillingen In C bærer all den åpenbare musikalske, og danseriske, fagkunnskapen med letthet. Klangen av enkeltinstrumentene, inklusive stemmebruken, legger seg i rommet og inngår i rike relasjoner som til stadighet skaper nye oppbygginger og forskyvninger, hele tiden med en drivende puls som nesten aldri hviler. Som publikum får jeg følelsen av at tiden opphører. Jeg finner få dramaturgiske tråder, verken i musikken eller dansen, som leder oppmerksomheten min hit eller dit. Snarere har jeg, i likhet med musikerne og danserne, en frihet innenfor forestillingens rammer. I stedet for å oppleve en progresjon i tid er dette en forestilling som utfolder seg romlig og energisk gjennom klanger og kropper i stadig bevegelse.

---

Les hele anmeldelsen i Norsk Shakespeartisskrift her (bak betalingsmur)

---

Foto: Tale Hennes

Co-produsert av Bærum Kulturhus, Dans Sørøst-Norge.