EØS-prosjekt med Tsjekkia

Spitfire Company produserer ny forestilling til Bærum Kulturhus.

Spitfire Company fra Tsjekkia og Bærum Kulturhus er tildelt EØS-midler på til sammen 1 mill NOK* for å samprodusere danseforestillingen «Snipers Lake».

- Jeg er særdeles glad og stolt over at Bærum Kulturhus igjen markerer seg på den internasjonale arenaen som en viktig produksjons- og formidlingsscene for dans. I denne produksjonen skal norske og tsjekkiske dansekunstnere samarbeide. Forestillingen skal utvikles både i Tsjekkia og Norge frem mot urpremieren 26. mars hos oss i Bærum Kulturhus. Uttaler kulturhussjef Morten Walderhaug.

Spitfire Company er et av Tsjekkias mest dynamiske og spennende unge kompanier, som tar utgangspunkt i dans og fysisk teater. De siste årene har de utmerket seg internasjonalt, og er en av Aerowaves’ Top 20 Priority Companies 2014. Det norske publikummet har allerede møtt kompaniet under forestillingen «Antiwords» som åpnet Bærum Kulturhus’ nye scene Underhuset i sept 2014.

Les mer om kompaniet

 

Sniper's Lake

Spitfire Companys nye forestilling heter Sniper's Lake, og har urpremiere i Bærum Kulturhus 26. mars 2015. Kompaniet jobber denne gangen med 3 tsjekkiske utøvere og 2 norske utøvere, rundt temaet flyktninger, frykt og usynlige trusler. 

 

Om EØS-prosjektene

Prosjekter som har fått støtte fordeler seg på områdene musikk, scenekunst og visuell kunst.

I alt 13 norske kulturaktører skal nå samarbeide med tsjekkiske partnere. Det ble klart etter at det tsjekkiske kulturutvekslingsprogrammet hadde tildeling endelig klar i forrige uke. Prosjektene skal realiseres innen våren 2016.

Les Kulturrådets informasjon her: Tildelinger i programmet med Tsjekkia

Se listen over prosjektene

 

Hva er EØS-midlene?

EØS-midlene er Norges bidrag til økonomisk og sosial utjevning i Europa. Midlene bidrar også til å styrke kontakten mellom Norge og mottakerlandene gjennom prosjektsamarbeid. Kulturrådet er med i implementeringen av kulturutvekslingsprogrammene, gir informasjon til norske aktører og veileder interesserte kulturaktører. I tillegg til Norge bidrar Island og Liechtenstein med midler til dette programmet.

Les mer på www.kulturradet.no

 

Kontaktpersoner

Kulturhussjef Morten Walderhaug: morten.walderhaug@baerum.kommune.no, tlf. 913 09 204

Produsent for dans Marianne Bilger: marianne.bilger@baerum.kommune.no tlf. 938 65 801