Besøk av kulturministeren

En engasjert og oppdatert kulturminister besøkte Bærum Kulturhus mandag 7. september.

Hensikten med møtet til Abid Raja var å få en bred presentasjon av Kulturhusets satsinger på dans og musikk. Dans Sørøst-Norge og Tanken.

Tilstede var bl.a. kulturminister Abid Raja, politisk rådgiver Emma Lind, seniorrådgiver Grete Indahl, ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog, kommunalsjef for Plan, miljø og kultur Jannike Hovland, kultursjef Berit Inger Øen og kulturhussjef Morten Walderhaug.

Dans Sørøst-Norge

Aktiviteten til Dans Sørøst-Norge er stor. I 2019 kan denne oppsummeres på følgende måte:

 • Antall danseforestililnger: 157
 • Publikum, dans: 25 582
 • Co-produksjoner: 10
 • Produksjoner: 93 
 • Turnéprodusent: 8 produksjoner, 80 forestillinger, 31 arrangører
 • Barn og unge: 10 produksjoner, 74 forestillinger
 • Produsenter: 3

Les mer om Dans Sørøst-Norge

Tanken

 • Studioer til produksjon av musikk
 • Øvingsrom til utleie i samarbeid med Øveriet: 8 stk
 • Inkubator og fasilitator for kulturnæringer
 • Rådgivining og mentorprogram
 • Kulturklynge for kulturnæringer i Sandvika

Les mer om Tanken