Bærum Kulturhus Årets bedrift i Bærum 2010

Utdelt for 27. gang.

Prisen «Årets bedrift» ble delt ut for 27. gang av Nordea Bank Norge ASA, avdelingsbank Asker & Bærum. Overrekkelsen fant sted før konserten med Silje Nergaard i Bærum Kulturhus.

Juryen besto av:

    Andreas Gjølme, Budstikka Media
    Eivind H. Kjerstad, Bærum Næringsråd
    Knut Arve Orten Lie, Bærum Kommune
    Arild I. Pedersen, Nordea Bank ASA
    Jan Erik Brustad, Nordea Bank Norge ASA

 

I prisens statutter står det 

Formålet med prisen er å gi anerkjennelse til bedrifter eller institusjoner som siste år har gjort en ekstra innsats for å fremme næringslivet i Bærum.
Videre står det at:

Prisvinneren har utviklet og produsert et produkt eller en tjeneste som vekker oppmerksomhet.

Prisvinneren har bidratt til god markeds- og kundekommunikasjon, også gjennom media, som kan tjene som fortbilde for næringslivet.

Og sist men kanskje viktigst: Prisvinneren har gjennom nytenking bedret forholdene for næringslivet i Bærum:

 

Om tildelingen til Bærum Kulturhus

1.  En kommune med et godt kulturtilbud trekker til seg innbyggere og bidrar til at kommunen er et godt sted å bo. Dette igjen gjør sitt til at næringslivet ønsker å etablere seg i kommunen.

2.  ”Produktet Bærum Kulturhus” har vært en suksess hvor både lokale artister og verdensstjerner får slippe til. 500 arrangementer og mer enn 80 000 solgte billetter taler sitt klare språk.

3.  Bærum Kulturhus har store ringvirkninger på øvrige næringsliv i Sandvika og Bærum. Man kan nøkternt anslå at Bærum Kulturhus indirekte har generert en meromsetning på ca. 150 mill kroner til næringslivet i Bærum gjennom de siste 5 årene (ref Stortingsmelding nr. 22 2006/2007).

4.  Bærum Kulturhus har vist dyktighet ved bruk av ny teknologi. De benytter internett som sin viktigste kommunikasjonsplattform

5.  Bærum Kulturhus er spesielt egnet for dans. Det faktum at flere danseensembler opptrer i Sandvika gjør at interessen for dans blomstrer i Bærum. Trolig er Bærum en av kommunene i landet med flest dansere.

6.  Kulturhuset gir Bærum Kommune et ansikt og bidrar til positiv markedsføring og å sette kommunen på kartet.

 

De siste fem års vinnere av prisen er:

    2005, Haakon Ellingsen AS
    2006, Simula
    2007, Apeland informasjon AS
    2008, Stabæk Fotball AS
    2009, Franzefoss AS og Franzefoss Minerals AS

Det er første gang at prisen tildeles en kulturinstitusjon.

- Tusen, tusen takk for at dere ser betydningen av vårt kulturliv og at dere anerkjenner vår rolle i dette arbeidet. Vi skal gjøre vårt ytterste for å leve opp til denne prisens begrunnelse i årene som kommer. Sa kulturhussjef Morten Walderhaug i sin takketale til juryen.

Les juryens begrunnelse

Les talen til Arild Pedersen