Venter på svar fra EU

Bærum Kulturhus venter på svar. Vil søknaden om 2 mill euro fra kreativt Europa bli innvilget? Prosjektet med en totalramme på 7 mill euro er avhengig av EU-støtte for å gjennomføres.

  

I sept 21 sendte Bærum Kulturhus sammen med 16 partnere søknad om 2 mill euro fra EUs Kreativt Europa-midler til prosjektet «FEED THE FUTURE». - Produksjon og formidling av dans for ungdom i Europa.

 

Feed the Future har to mål

- Nå ut med danseforestillinger til ungdom i aldersgruppen 10-18 år.

- Styrke kompetansen til dansekompanier i Europa for å utvikle og vise forestillinger og publikumsaktiviteter for ungdom.

 

Prosjektet skal

- Produsere syv nye danseforestillinger, med tilhørende formidlingsaktiviteter, for ungdom i alderen 10 – 18 år.

- Gjennomføre en bærekraftig turné med de syv forestillingene til 70 spillesteder. Totalt vil ca. 28 000 ungdommer enten være publikum eller delta i ulike publikumsaktiviteter.

- Arrangere ni profesjonelle seminarer om dans og ungdom for det profesjonelle dansemiljøet i Europa.

- Arrangere fire mini-festivaler hvor minst tre av forestillingene skal vises.

- Arrangere en stor Feed The Future-festival og internasjonal konferanse hvor alle produksjonene vises. Dette som en del av Europeisk kulturby Bodø2024.

- Prosjektetperiode: mai 2022 – vår 2025.

 

 

Prosjektet består av 16 partnere fra Island i nord, til Hellas i sør. Disse representerer syv ulike koreografer og dansekompanier, og ni arrangører med kompetanse innen formidling, ungdom og dans.

 

Bærum Kulturhus, som prosjektleder, er ansvarlig for søknaden, gjennomføring og rapportering av prosjektet.

 

Ingen norske kulturinstitusjoner har tidligere ledet et EU-støttet «Lagre Scale» scenekunstprosjekt. Norske institusjoner har vært deltakere i 19 ulike prosjekter, men ikke hatt rollen som leder.

 

Svar på søknaden forventes nå i februar 2022.

 

– Jeg er imponert, sier ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog. Et europeisk nettverk i denne størrelsesorden er jo ikke annet en stort. At 16 partnere i 10 land sammen sender inn en søknad er virkelig verd å legge merke til. Uansett om søknaden blir innvilget eller ikke, har Bærum Kulturhus med dette fått til mye. Vi er helt nødt til å vende oss utover, lære av andre og ta inn over oss det som skjer utenfor Bærum og Norge, avslutter Hammer Krog.

 

– Det har vært en utrolig lærerik, spennende og krevende prosess. Å få 16 organisasjoner fra 10 ulike land og kulturer til å samarbeide og bygge et felles prosjekt av den størrelsen har bydd på utfordringer, men desto mer gledelig at vi har fått det til.

Uavhengig om søknaden blir innvilget eller ikke vil noen av forestillingene bli laget. I tillegg har vi sammen knyttet et sterkt nettverk av svært sentrale aktører i det Europeiske dansefeltet. Dette kommer helt sikkert til å gi oss alle mye, avslutter prosjektleder Marianne Bilger.

 

Bærum Kulturhus har over 20 års erfaring med å vise norsk og internasjonal dans for publikum i stor Oslo-regionen, og har erfart at det er vanskelig å nå ut med dans til ungdom i alderen 10-18 år.

 

Det lages få forestillinger, og det er økonomisk ikke attraktivt nok for dansekompanier å produsere for denne aldersgruppen. Etter å ha diskutert denne problemstillingen med en rekke personer i det europeiske dansemiljøet, fant Bærum Kulturhus ut at dette burde være et satsingsområde for EU: Presentere danseforestillinger og tilknyttet publikumsaktiviteter med høy kunstnerisk kvalitet til ungdom.

I tillegg var det også et stort behov for å styrke dansemiljøets kompetanse om hvordan skape og nå ut til denne viktige målgruppen.

 

FAKTA OM Feed the Future og Kreativt Europa

Budsjettramme

Feed the Future-prosjektet har en total kostnadsramme på 7 mill. euro, og det søkes om støtte fra EU på 2 mill. euro. Det resterende beløpet på 5 mill. euro er bidrag fra de 13 hovedsamarbeidspartnere i form av arbeidsinnsats, teknisk assistanse, husleie, kommunikasjon og prosjektledelse.  Bærum Kulturhus’ egenandel vil være på 717 000 euro.

 

Partnere

Hovedsamarbeidspartnere (dansekompanier og arrangører)

 

Dansekompanier

 • CCN2/Yoann Bourgeois, Frankrike
 • Compagnie Michele Noiret, Belgia
 • Iceland Dance Company, Island
 • Ingri Fiksdal, Norge
 • La Veronal, Spania
 • RootlessRoot, Hellas
 • Spitfire Company, Tsjekkia

 

Arrangører

 • Bærum Kulturhus, Norge
 • EN-KNAP, Slovenia
 • Estudios Victor Cordon, Portugal
 • Mercat de les Flors, Spania
 • Purple Festival, Tyskland
 • Stormen Kulturhus, Norge

 

Samarbeidspartnere

Kalamata Dance Festival (Hellas), Brageteateret (Norge) og Tanec Praha, Tsjekkia.

 

Om Kreativt Europa/Creative Europe


Kreativt Europa er EUs program for kulturelt samarbeid. Programmet er åpent for et bredt spekter av kulturaktører innen ulike sjangre. Hovedformålet er å styrke kulturelt samarbeid og mangfold i Europa, for å bidra til å løse felles europeiske problemstillinger og utfordringer. Å styrke en felles europeisk identitet, og verne kulturarv, språk og kulturelt mangfold er viktige elementer i programmet.

 

Large scale project/stort samarbeidsprosjekt krav

 • Minimum ti partnere fra minimum ti land.
 • Inntil 48 måneders prosjektperiode.
 • Inntil 2 000 000 euro i støtte.
 • Støttet kan utgjøre maksimalt 60 % av prosjektbudsjettet.

 

Les mer om EU’s kulturprogram Creative Europe 2021-2027 her:

 

Foto

Fotokred: Tomas Lauvland Pettersen.

Bilde viser: Kulturhussjef Kai Gustavsen, ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog og prosjektleder Marianne Bilger.

 

For spørsmål om søknaden og Feed the Future-prosjektet, kontakt:

 

Prosjektleder Marianne Bilger, Bærum Kulturhus: marianne.bilger@baerum.kommune.no, 93 86 58 01

 

Kulturhussjef Kai Gustavsen, Bærum Kulturhus: kai.gustavsen@baerum.kommune.no, 90 63 99 46