Tre spørsmål til den nye kulturhussjefen ved Bærum Kulturhus

Danseinformasjonen snakker med Kai Gustavsen

1. april i år tok Kai Gustavsen over roret som kulturhussjef ved Bærum Kulturhus etter Morten Walderhaug, som gikk av etter 13 år i stillingen. Kai Gustavsen har tidligere vært festivalsjef for Kongsberg Jazzfestival og skal nå lede en av landets største scener for dans, og dansesatsningen Dans Sørøst-Norge. I den anledning har vi stilt ham noen danse-relaterte spørsmål, blant annet lurer vi på hvem som har det øverste ansvaret for programmeringen av dansekunst ved Bærum Kulturhus.

Først og fremst, gratulerer med ny jobb som kulturhussjef ved Bærum Kulturhus!


Dans Sørøst-Norge er Bærum Kulturhus' dansesatsing, kan du si noe om hva det innebærer?

Dans Sørøst-Norge skal være et ledende kraftsenter for utvikling, produksjon og formidling av dansekunst.

Bærum Kulturhus – Dans Sørøst-Norge er i dag en av landets mest aktive scener for norsk og internasjonal dans med særlig fokus på kunstnerisk utviklingsarbeid, produksjon og formidling. Vi arbeider for å styrke det frie dansefeltet og fremme kunstproduksjon på en effektiv og dynamisk måte. Dette foregår simultant både på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. På den ene side er Bærum Kulturhus – Dans Sørøst-Norge en del av hovedstadsregionens kulturtilbud. Vi har samtidig en viktig rolle for utvikling av dans i Viken og landsdelen Sørøst-Norge.

En viktig del av virksomheten er scenekunst for barn og unge. Vi programmerer scenekunsttilbudet for grunnskolen for Den Kulturelle Skolesekken (DKS) i Bærum kommune. Alle DKS-forestillinger vises på Kulturhusets scener, for nærmere 5200 skoleelever årlig. Bærum Kulturhus har siden 2010 arbeidet med turnéarbeid for dans og scenekunst. Gjennom de siste ti årene har vi produsert og gjennomført 55 turneer med norske og utenlandske kompanier, herav 6 egenproduksjoner på turné nasjonalt og internasjonalt. Totalt har vi formidlet 513 forestillinger på turne og har samarbeidet med 17 kulturhus/andre scener, samt den Kulturelle Skolesekken i samtlige av landets 11 fylker. Bærum Kulturhus – Dans Sørøst-Norge er også partner i Dansenett Norge.


Hvem har det øverste ansvaret for programmeringen av dansekunst ved Bærum kulturhus?

Her er det snakk om et sterkt team-arbeid. Vi har en knallgod faggruppe bestående av tre kompetente produsenter, Marianne Bilger, Grethe Brækkan og Kira Senkpiel. Sammen er de ansvarlig for oppgaver knyttet til programmeringen av dans på Kulturhuset (inklusiv DKS) og virksomheten som regionalt kompetansesenter for dans. Men jeg har også lyst til å nevne at vi har god kommunikasjonsrådgiver med hovedansvar for dans, Ådne Marlon Gulbrandsen, som selv er utdannet og har jobbet profesjonelt som danser i UK.


Hva er din største scenekunst-opplevelse?

Jeg har ofte ulike parametere på stor opplevelse. Den gode opplevelsen for meg handler ikke alltid bare utelukkende om kunsten. Ofte er helheten som presenteres viktig. Det er kanskje en bransjeskade, men jeg kan for eksempel ta med meg en dårlig opplevelse i publikumsmottaket inn i salen. Eller omvendt! Derfor vil store opplevelser for meg være knyttet til at mange detaljer spiller scenekunsten god.
 
En slik magisk opplevelse var da jeg så Svanesjøen på Mariinsky-teatret i St. Petersburg.
 
Men lykkegenet kan også trigges når jeg f.eks merker at nye publikumsgrupper dukker opp, som under Jo Strømgrens A Dance Tribute to The Art of Fotball.
 
Det er vanskelig å si hva som er den største opplevelsen. Men det er neppe da var på tur med Toneheim-elvene til Finland og sovnet under Toska på operaen i Helsinki. Det var nok ikke operaens feil.

...

Intervju i Danseinformasjonen 20. april 2021

Foto: Jan Storforsen