2 millioner ekstra til dans

En gledens dag i Sandvika. Bærum Kulturhus med sin dansesatsing, Dans Sørøst-Norge, er oppført med 4,350 mill kr på neste års statsbudsjett.


En økning på over 2 mill kr, nær en dobling fra årets budsjett og en oppfølging av satsingen på scenekunst i Norge.

Kulturminister Abid Raja lovet i fjor at støtten på 2,350 mill var en start, forteller programansvarlig Tore Johansen. Og vi er svært glade og begeistret for at for at politikerne følger opp sine lovnader. Vårt arbeid blir både sett og verdsatt, og dette gjør at vi fortsette med vår satsing på produksjon og formidling av dans.

Kulturdepartementets forslag til statsbudsjett består av bevilgninger på over 21,9 mrd. Kroner. Som ledd i arbeidet med å følge opp scenekunststrategien foreslår regjeringen å styrke dansefeltet med 10,5 mill. kroner. Dette kommer i tillegg til en økning på 11 mill. kroner som var innarbeidet i statsbudsjettet for 2021. Hoveddelen av økningen er fordelt på de 12 regionale kompetansesentrene for dans, noe som vil bidra til å bygge og videreutvikle den nasjonale infrastrukturen for dans som kunstform. Bærum Kulturhus er et av disse 12 regionale kompetansesentrene.

Midlene til kompetansesentrene for dans skal gå til drift og kompetansehevende tiltak. Tilskudd til kompetansesentrene forutsetter 40 pst. regional medfinansiering. For Bærum Kulturhus’ del betyr dette at Viken og Bærum kommune også må bidra.

Dans Sørøst-Norge er en del av residens og produksjonsnettverket i Viken hvor Ål Kulturhus – Sprang, Dansekunst i Østfold og Nagelhus Schia Productions i Sandvika også bidrar med produksjonsarenaer, publikumsaktiviteter og dansekompetanse.

Les mer om Dans Sørøst-Norge


Spørsmål om Dans Sørøst-Norge og statsbudsjettet kan rettes til:

  • Kulturhussjef Kai Gustavsen, tlf 90 63 99 46
  • Produsent Marianne Bilger, tlf 93 86 58 01
  • Kommunikasjonsansvarlig Karin Sigrid Bugge, tlf 93 20 94 49

---

Foto: Ådne Gulbrandsen