Lonely Riders

Foto: Line Kanaris / Dans i Trøndelag. Bildet er tatt i forbindelse med Lonely Riders prosjekt i Verdal.

Lonely Riders

Et danseprosjekt der kvinner fra 10 ulike land møtes på scenen.

Sted

Underhuset

Arrangør

Bærum Kulturhus

Lonely Riders er en forestilling med dans og bevegelse bestående av profesjonelle dansere og kvinner fra voksenopplæringen i Bærum kommune. Til sammen utgjør de en gruppe på 14 personer fra Marokko, Afghanistan, Vietnam, Tanzania, Iran, Filippinene, Saudi-Arabia, Eritrea, USA og Norge. 

I denne tiden, etter år med pandemi, nedstengning av samfunnet og en verden i krig - er tematikken i prosjektet, ensomhet og tilhørighet, noe som angår oss alle. Ulike erfaringer og opplevelser av det å stå utenfor eller oppleve tilhørighet, har blitt til noe samlende. Gjennom å dele tanker og refleksjoner rundt identitet, bakgrunn og opplevelsen av hjem, har de skapt en helt særegen forestilling sammen. Ved å møtes i fem uker har nye historier om fellesskap blitt skapt, og de har opplevd styrken som ligger i det.

Et sterkt sosialt og inkluderende aspekt gjennom communitydans

Lonely Riders er et nordisk dansekunstnettverk og et forestillings- og forskningsprosjekt. Nettverket består av dansekunstnere fra Finland, Island, Sverige og Norge, som kontinuerlig utvikler arbeidet og produserer forestillinger i Norden. 

Gjennom communitydans* skaper de unike forestillinger med ulike mennesker i et lokalmiljø. I tidligere prosjekter har de blant annet jobbet sammen med ansatte i en bedrift, en ungdomsklubb og på et eldresenter med demente pasienter.

Lonely Riders har et sterkt sosialt aspekt der deltagerne og deres historier blir oversatt til et felles og non-verbalt språk gjennom dans og bevegelse.

Prosjektet bygger på en koreografisk struktur og forestillingen de skaper er et resultat av en inkluderende og demokratisk prosess med skapende oppgaver, der alle kan delta og alle blir tatt på alvor. 

Om forestillingen

Pris: 0 - 100
Varighet: 1 time u/pause
  • Lørdag 5. november 2022 Kl. 19.00
    Forestillingen er spilt

Underhuset

Bærum Kulturhus
Claude Monets allé 27
1338 Sandvika