Andre Scener

Kulturarrangementer på "Andre Scener" i Bærum er velkomne til å selge billetter med kulturhusets billettsystem, kjøpe plass i det trykte programmet, ha visning på  hjemmesiden, visning på informasjonsskjermene og annonsere sammen med kulturhuset.

Eksempler på "Andre Scener" er Kalkmølla kulturstasjon, Kulturhuset Stabekk kino, Høvik kirke osv.

Les mer om billettsalg og markedsføring for Andre scener.

 

OBS: Arrangementer med billettsalg utenfor Bærum Kulturhus' billettsystem profileres ikke i det trykte
programmet eller på hjemmesiden til Bærum Kulturhus.