Foto: Stein Hofve

Open Call

Takk, for alle søknader som er sendt inn.

Søknadsperioden er over.
Alle som har søkt får svar i løpet av juni.

Informasjon om Open Call

For spørsmål, kontakt oss på:
danssorost@baerum.kommune.no