Festivalsamarbeid

CODA Oslo International Dance Festival

Årlig samarbeider vi med Nordens største dansefestival om alt fra forestillinger og publikumsaktivitet, til større langsiktige kompetansehevende prosjekter.

Vi planlegger nå samarbeidet for festivalen i oktober 2021, og gjennomfører prosjektene Kreativ Lab og Diverse Nordic Voices.

Les mer om CODA Oslo International Dance Festival her.

Les mer om Kreativ Lab og Diverse Nordic Voices her.


The DEN – Dance Expo Norway

Dette treårige bransjetreffet gir dansekunstnere en møteplass for dialog, utveksling og samhold på tvers av bransjen. Initiert av CODA Oslo International Dance Festival i samarbeid med 12 andre aktører.

Les mer om The DEN – Dance Expo Norway her.

 

MERGE NORGE

Mer info kommer