Kode RØD

En ny danseforestilling om klimaet av KGB dans & ballett.

Sted

Store Sal

Arrangør

KGB dans & ballett

En gang var det blått hav, grønne skoger og ren luft... Det var et stort dyre- og artsmangfold... Så ble det fremskritt, masseproduksjon og forbruk i stor skala. Vi opplever tørke, skogbranner og oversvømmelser. Det er søppel i naturen og plast i havet. Det blir færre ville dyr, og planter vokser steder de ikke hører hjemme.  Ungdommen skolestreiker for klimaet, og andre klimabrøler av sine lungers kraft. Vi må tenke mer kortreist, bærekraftig og resirkulert. For nå er det Kode RØD for vår vakre klode.

Gjennom en helt ny forestilling i tre akter setter KGB dans & ballett søkelys på miljø, klima og natur. De håper publikum både blir opplyst og inspirert til å ta i et tak for å hjelpe vår klode.

Det er de eldste elevene fra Sandvika og CC Vest som danser i denne forestillingen.

Pris: 215 - 350
Varighet: 2t, m/pause

Store Sal

Bærum Kulturhus
Claude Monets allé 27
1338 Sandvika

Kode RØD
22. MAI kl 18.00 + 3 til
215 - 350 Kr