Fastemeditasjoner

Fastemeditasjoner

Musikk og enkel liturgi

Sted

Diverse Scener

Arrangør

Tanum kirke

Pusterom og påfyll i fasten - musikk og enkel liturgi. Hver onsdag fra 24. februar til 24. mars.


Gratis med kollekt.

Gratis
Varighet:

Diverse Scener

Fastemeditasjoner
9. MARS kl 19.30 + 4 til
Gratis