Foto: HORDE

Dans og funksjonsnedsettelse

En verbal motsigelse som dansen trosser. Seminar om inkludering i dans. En del av CODA Dancefest 21.

Sted

Underhuset

Arrangør

Bærum Kulturhus

En del av serien

CODA Dancefest 21 Dans

Hvordan påvirker det å ha funksjonsnedsettelse(r) dansen man skaper og utøver? Hva har inkludering i dans og scenekunst å si både på et personlig og politisk nivå?  

Dette seminaret inviterer til digitale presentasjoner såvel som levende panelsamtaler, med engasjerende gruppediskusjoner og nettverksbygging. 

 

Om seminaret

Dans er funksjon på høyeste nivå. Når vi prater om dans og funksjonsnedsettelse er det mange som ikke kan se det for seg. 

Vi ønsker velkommen til en dag der vi skal gjøre nettopp det – vi skal se det for oss. I samtaler med kunstnere som selv har funksjonsnedsettelse(r) skal vi snakke om hvordan deres perspektiv og kropp påvirker dansen og scenekunsten de skaper, og hvordan vi kan bidra til å gjøre dans og scenekunst (mer) tilgjengelig.

 

Pris: 75 - 150
Varighet: 6 t, 30 min m/pauser

Underhuset

Bærum Kulturhus
Claude Monets allé 27
1338 Sandvika

Dans og funksjonsnedsettelse
27. OKTOBER kl 10.00
75 - 150 Kr