Stengt frem til 27. april

Det er fortsatt et for høy antall Covid-19-smittede i Bærum og Asker. Dette medfører at strenge smittevernsregler i kommunene opprettholdes. 

Regjeringen har besluttet en videreføring tiltaksnivå 5A for blant annet Bærum og Asker kommuner til og med søndag 25. april.

- Vi tar regjeringens beslutning om videreføring av Covid-19-forskriften kan 5 A til etterretning da smittetallene er høye og svært ustabile. Vi har i vår dialog med nasjonale helsemyndigheter vektlagt at tiltakene må vurderes på nytt innen rimelig tid. Forskriften skal vare i to uker til. 

- Vi er svært tilfreds med at  Departementet har bedt Helsedirektoratet i samråd med FHI utarbeide forslag til justeringer i forskriften. Et slikt forslag skal foreligge i midten av neste uke slik at dette kan innarbeides i gjeldende forskrift. Vi ser frem til de endringer som evt vil komme i positiv retning. 

Situasjonen for vårt næringsliv er svært kritisk,  og derfor er det ekstra viktig at det gjøres kloke justeringer nå og at det ikke går for lang tid for det tas en ny vurdering av tiltaksnivå, sier ordførerne Lisbeth Hammer Krog og Lene Conradi.

De nye tiltakene som gjelder fra midnatt 10. april til 25. april, og er i tråd med kapittel 5A i den nasjonale Covid-19 forskriften.

Bærum Kulturhus blir med dette helt stengt for publikum frem til og med 26. april. Dette gjelder alle husets fem scener samt kafeen i Kulturhuset.

Publikum med billetter til arrangementer i perioden vil bli kontaktet av oss, og billettene blir refundert. Vi gjør oppmerksom på at dette kan ta noe tid.

Billettkontoret og publikumstelefonen er åpent tirsdag - fredag mellom kl. 11 - 16. 

Her kan du lese oppdatert informasjon om koronavirus og innførte tiltak i Bærum kommune.