Søknadsfrist for leie 2021

Tidsfristen for å søke om leie av scenene i 2021 er 1. februar

Sesongen 2020 er i full gang, men vi har også et blikk mot 2021. Tidsfristen for å søke om leie av scenene til Bærum Kulturhus for lengre spilleperioder i 2021 er 1. februar.

For å kunne planlegge, yte god service og gjøre best bruk av våre scener, må vi ha søknad fra dere om ønsket spilletid i 2021 senest 1. februar. I søknadsskjemaet ber vi dere om å oppgi ønske om hvilken scene dere ønsker, og i hvilken periode dere ønsker spilletid. 
Vi kan ikke garantere at alle får tildelt ønskede datoer, men så langt det er mulig skal vi prøve å fordele tid og scener så nært opptil ønskene som praktisk mulig. Dere vil få svar fra oss før 20. februar.

Send dine leieønsker til oss ved å trykke på lenken, og fylle inn skjemaet her: Forespørsel om leie av lokaler

Henvendelser om leie av scener og lokaler for kortere perioder blir behandlet fortløpende. Det gjøres i samme skjema, og svar kommer senest 10 dager etter forespørsel er sendt.

Har dere spørsmål om leie av scener hos oss ta kontakt med programansvarlig Tore Johansen, tore.johansen@baerum.kommune.no eller kommunikasjonsansvarlig Karin Sigrid Bugge karin.bugge@baerum.kommune.no